Προστασία προσωπικών δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα, email και μηχανές αναζήτησης

Αν χρησιμοποιείτε το Facebook ή το Google, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως φωτογραφίες και e-mail, αποθηκεύονται σε υπολογιστές στις ΗΠΑ. Η μεταφορά ευρωπαϊκών δεδομένων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι νόμιμη, εφόσον οι αμερικάνικες εταιρείες δεσμεύονται ότι θα τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Την περασμένη Πέμπτη 17 Μαρτίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) συζήτησαν για ένα μηχανισμό μεταφοράς των δεδομένων στις ΗΠΑ, με εμπειρογνώμονες και ειδικούς. Ο νέος μηχανισμός που ονομάζεται "Ασπίδα προστασίας προσωπικών Δεδομένων", συμφωνήθηκε μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αμερικάνικής κυβέρνησης τον Φεβρουάριο και επιτρέπει τις διατλαντικές ροές δεδομένων για εμπορική χρήση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες των Ευρωπαίων πολιτών χρήζουν της απαραίτητης προστασίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια