Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Αθώος κρίθηκε από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών εντολέας μας που αντιμετώπιζε την κατηγορία της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ άρθρο 216 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα. Στο ακροατήριο υποστηρίξαμε ότι η πράξη του κατηγορούμενου που συνίστατο σε αλλοίωση εγγράφων και όχι σε εξ αρχής κατάρτιση πλαστών, όπως εσφαλμένα ανέφερε το κατηγορητήριο και το κλητήριο
Πρόσφατες αναρτήσεις

Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89

Με το άρθρο 16 του νόμου 4446/2016 (Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις) θεσπίζεται, με την προσθήκη του νέου άρθρου 69Α στο ΠΔ 18/89, για το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα ακυρωτικά

Οι οδηγοί των δικύκλων που κινούνται ανάμεσα στις λωρίδες ευθύνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Ευθύνη στους οδηγούς των δικύκλων που κινούνται μεταξύ των διακεκομμένων διαχωριστικών λωρίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αναγνώρισε με απόφασή του ο Άρειος Πάγος, που απέρριψε αγωγή γυναίκας

Σημαντική δικαστική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 3820/2016, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη, μετά την ψήφιση της προβληματικής διάταξης του άρθρου 14 παρ.3 του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη Διοικητική Δίκη, σύμφωνα με την

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

ΑΠ 218/2016 (πολ.): Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστήριο για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου. Ακύρωση διαταγής. Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 (KΠολΔ)

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Επί του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος αν είναι παραδεκτή και νόμιμη η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο και η έρευνα διεκδικητικής και αρνητικής της κυριότητας αγωγής (άρθρα 1094 και 1108 Α.Κ.), στην περίπτωση που στο διεκδικούμενο