Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Αθώος κρίθηκε από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών εντολέας μας που αντιμετώπιζε την κατηγορία της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ άρθρο 216 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα. Στο ακροατήριο υποστηρίξαμε ότι η πράξη του κατηγορούμενου που συνίστατο σε αλλοίωση εγγράφων και όχι σε εξ αρχής κατάρτιση πλαστών, όπως εσφαλμένα ανέφερε το κατηγορητήριο και το κλητήριο

Σημαντική δικαστική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 3820/2016, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου
Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη, μετά την ψήφιση της προβληματικής διάταξης του άρθρου 14 παρ.3 του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη Διοικητική Δίκη, σύμφωνα με την

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

ΑΠ 218/2016 (πολ.): Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστήριο για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου. Ακύρωση διαταγής. Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 (KΠολΔ)

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Επί του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος αν είναι παραδεκτή και νόμιμη η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο και η έρευνα διεκδικητικής και αρνητικής της κυριότητας αγωγής (άρθρα 1094 και 1108 Α.Κ.), στην περίπτωση που στο διεκδικούμενο

Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Επί του ερωτήματος εάν έχει υποπέσει σε παραγραφή κατ’ άρθρο 90 του ν.2362/1995, αξίωση εναγόντων σε αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου, για την επιστροφή δικαστικού ενσήμου, που καταβλήθηκε εν όψει ασκήσεως και συζητήσεως της αγωγής τους και ποιος ο χρόνος έναρξης της παραγραφής γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 240/2016

Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού

Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1165/17-11-2016 του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιούνται διατάξεις των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών... και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών ασφαλιστικών εισφορών: Γνωμοδότηση για το Ν.4387/2016

Εκδόθηκε η πρώτη γνωμοδότηση (υπ' αρ. 344/2016) για το νέο ασφαλιστικό νόμο (4387/2016) από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφορά την ερμηνεία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 104 του νόμου σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών,

Τα smartphones αποτελούν αρχεία προσωπικών δεδομένων. Ποινική ευθύνη σε περίπτωση επέμβασης σε αρχείο προσωπικών δεδομένων

Άρειος Πάγος, απόφαση 474/2016 (ποιν.): Τα "έξυπνα" κινητά τηλέφωνα (smartphones) αποτελούν αρχεία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του ν.2472/1997. Ποινική ευθύνη σε περίπτωση επέμβασης σε αρχείο

Παράνομη η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση δεδομένων από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών

Γράφει η Έφη Θωμά, Legal Advisor

Σημαντική απόφαση για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)[1]. Σύμφωνα με την απόφαση, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γενική υποχρέωση διατηρήσεως δεδομένων στους παρόχους

Διαβάστε Επίσης:

Καταχρηστικοί Όροι σε Ενυπόθηκα Δάνεια: Μη νόμιμος ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας του όρου

To Δικαστήριο της ΕΕ σε πρόσφατη απόφασή του [1] , έκρινε ότι η εθνική νομολογία που περιορίζει τα διαχρονικά αποτελέσματα της ακυρότητα...